Efficiency & kwaliteit

Onze medewerkers produceren de modules onder gecontroleerde farieksomstandigheden, in een plezierige werkomgeving en een aangename temperatuur. Er is geen hinder van regen, koude, hete of winderige omstandigheden gedurende het hele jaar. Op elke productiepositie kan onze werknemer zijn speciale vaardigheden inzetten en deze tot het hoogste niveau brengen, waarmee de beste kwaliteit van het eindproduct tot voordeel strekt van onze klant en tevens voldoening geeft aan onze werknemer. Als hij dat wenst, kan hij zich op meerdere gebieden specialiseren en een hoog opgeleid en ervaren teamlid worden.

 

De benodigde grondstoffen van de beste kwaliteit zijn altijd aanwezig op het juiste moment, de juiste maat en het benodigde volume. Er is geen verspilling van grondstoffen, er is geen tijdverlies. De bouwtijd in de fabriek is met 30% verminderd ten opzichte van traditionele bouw, de bouwtijd op de bouwplaats wordt met 50% verminderd. Het is veiliger, stiller en schoner dan het traditionele gebouw met veel minder overlast.

Het modulaire bouwsysteem vermindert de kans op fouten en zorgt voor beheersbare en lage bouwkosten. Ons modulaire bouwproces kent vrijwel geen beperking voor ontwerpers en architecten. Zelfs permanente gebouwen hebben een bepaalde levensduur en worden uiteindelijk een keer afgebroken. Onze gebouwen kunnen gemakkelijk worden gedemonteerd en de modules kunnen naar een nieuwe locatie worden getransporteerd en een nieuw leven beginnen ten bate van vluchtelingen of mensen in derdewereldlanden. Geen sloopkosten, kostbare puinafvoer of tijdverlies is een kenmerk van ons bouwsysteem, de modules hebben zelfs een restwaarde en dragen zo bij aan de circulaire economie.